26 Μαρ 2010

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


Όνομάζεται Μεγάλη, όχι διότι έχει περισσότερες ήμερες ή ώρες, αλλά διότι μεγάλα είναι τα γεγονότα πού εορτάζουμε και διότι απερίγραπτες υπήρξαν οι ωφέλειες τις όποιες έλάβαμε αυτή την εβδομάδα: σταμάτησε ο πόλεμος του ανθρώπου προς τον Θεό, καταργήθηκε ο θάνατος και ή εξουσία του Διαβόλου, εξαφανίστηκε ή κατάρα και έγινε ή συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους.

Όλα τα ανωτέρω εξυμνούνται με θαυμάσιους ύμνους, «οι όποιοι ομοιάζουν ωσάν να μεταβαίνουμε από άσματα σε άσματα ασμάτων, από τα ιερά στα άγια των αγίων και από τον πρώτο ουρανό, όχι στο δεύτερο, αλλά στον τρίτο και υψηλότατο ουρανό, σ' αυτά τα Λόγια του Θεού».

Οι ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας είναι πρωινές, δηλ. είναι ο Όρθρος κάθε ημέρας. Για να μπορεί όμως ο λαός να τις παρακολουθήσει, «κατ' οίκονομίαν» ψάλλονται το απόγευμα της προηγουμένης. Δηλ. το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων ψάλλεται ό Όρθρος της Μ. Δευτέρας, απόγευμα της Μ. Δευτέρας, ψάλλεται ό Όρθρος της Μ. Τρίτης κ.ο.κ. (το πρωί ψάλλονται οι Ώρες και ο Εσπερινός της επομένης).ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

(Κυριακή Βαΐων Εσπέρα)

Την ήμερα αυτή επιτελούμε ανάμνηση δύο γεγονότων. Πρώτον, του ενάρετου Ιωσήφ (υιού του Ιακώβ και δισέγγονου του Αβραάμ), ο οποίος είναι τύπος του Χριστού. Και οι δύο φθονήθηκαν, πωλήθηκαν, καταβιβάστηκαν σε λάκκο - τάφο, βασανίστηκαν, δοξάσθηκαν (ως πρωθυπουργός του Φαραώ - ως Άναστάς Κύριος) και έθρεψαν το λαό (με το φυλαγμένο σιτάρι - με τον Άρτο της ζωής, το Πανάγιο Σώμα Του). Δεύτερον, της ακάρπου συκής, την οποία καταράστηκε ό Κύριος, για να δείξει το τέλος της άκαρπης εβραϊκής Συναγωγής, αλλά και τη μοίρα όλων αυτών πού δεν παρουσιάζουν πνευματικούς καρπούς.

Ή υμνολογία της ημέρας μας προτρέπει σε αγώνες για απόκτηση αρετών.

Επειδή το πρώτο τροπάριο πού ψάλλεται την ήμερα αύτη και επαναλαμβάνεται τις δυο επόμενες ημέρες είναι το κατανυκτικότατο: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός...», εμπνευσμένο από την παραβολή των δέκα Παρθένων, γι' αυτό οι Ακολουθίες της Μεγ. Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης λέγονται «Ακολουθίες του Νυμφίου». Πρόκειται για το γνωστό τροπάριο πού καθημερινά το αναγιγνώσκουμε στην πρωινή μας προσευχή, το Μεσονυκτικό.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

(Μεγάλη Δευτέρα Εσπέρας)

Τη Μεγ. Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση: Πρώτον, της παραβολής των δέκα Παρθένων, καλούμενοι και εμείς να υποδεχθούμε τον Χριστό με λαμπάδες αρετών (ιδιαιτέρως της ελεημοσύνης) και δεύτερον, της παραβολής των Ταλάντων καλούμενοι και εμείς ν' αυξήσουμε τα χαρίσματα μας.

Τ' ανωτέρω μας τα θυμίζει ή Εκκλησία μας με τους ύμνους της ημέρας, διότι ο Χριστός θα έλθει αιφνίδια είτε, ειδικά, τη στιγμή του θανάτου μας, είτε, γενικά, στη Δευτέρα Παρουσία Του. Και θα μας ζητήσει να Του παρουσίασουμε την πρόοδο μας, έστω και μικρή (στην παραβολή των Ταλάντων κατεδίκασε τον τρίτο δούλο, διότι δεν παρουσίασε αύξηση του ενός ταλάντου του - παρ' ότι, σύμφωνα με τους Πατέρες, αυτός κατά τα άλλα ήταν τη ρητής του Νόμου).

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες έχασαν τον Παράδεισο παρά τη «θρησκευτικότητα» τους... Αυτό σημαίνει ότι ή απλή εκτέλεση των καθηκόντων μας χωρίς βαθύτερη βίωση της πίστεως μας ή ή «ενεργοποίηση» της θρησκευτικότητας μας ορισμένες μόνο ώρες του 24ώρου, ενδεχομένως να μην θεωρηθούν αρκετά, για να προσελκύουν το έλεος του Κυρίου και τη χάρη Του.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας)

Την ημέρα αυτή επιτελούμε ανάμνηση τριών γεγονότων:

α. Της άλείψεως του Κυρίου από γυναίκα πόρνη με μύρο τριακοσίων δηναρίων (τότε το μεροκάματο ήταν ένα δηνάριο).

β. Της συγκλήσεως του Συνεδρίου των Ιουδαίων για καταδίκη του Χριστού και

γ. Της αναχωρήσεως του Ιούδα προς τους Αρχιερείς με τους οποίους συμφώνησε την προδοσία, (γι' αυτήν καθιερώθηκε από τους Αποστολικούς χρόνους ή νηστεία της Τετάρτης).

Στο τέλος της ακολουθίας ψάλλεται και το περίφημο «Τροπάριο της Κασσιανής», της ευσεβούς και λογίας αυτής υμνογράφου του Βυζαντίου, την οποία οι ευφάνταστοι μυθιστοριογράφοι παρουσίασαν ως πόρνη.

Πόρνη δεν ήταν ή Κασσιανή, ή ποιήτρια, αλλά ή ήρωΐδα του ποιήματος της, ή γυναίκα δηλ. πού άλειψε με μύρα τον Κύριο.

Το απόγευμα της Μεγ. Τετάρτης (πριν από την ακολουθία του Νυμφίου) τελείται στους Ί. Ναούς και το Ιερό Ευχέλαιο.ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

(Μεγ. Τετάρτη Εσπέρας)

Τη Μεγ. Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση:

α. Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων από τον Κύριο.

β. Του Μυστικού Δείπνου.

γ. Της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του, και

δ. Της προδοσίας του Κυρίου από το μαθητή Του Ιούδα.

Το βράδυ αυτό τελείται ο Μυστικός Δείπνος, από τον όποιο φεύγει ο Ιούδας για την προδοσία, και ο Χριστός νίπτει τα πόδια των Μαθητών Του. Ακολούθως μεταβαίνουν στην κοιλάδα των Κέδρων, όπου, μετά την Αρχιερατική Προσευχή, καταφθάνει ο Ιούδας με τη συνοδεία του και με φίλημα Τον προδίδει. Κατόπιν ο Ιησούς φέρεται στους Αρχιερείς Άννα και Καϊάφα, οι Μαθητές σκορπίζονται, πλην του Ιωάννου και Πέτρου, ο όποιος όμως Τον αρνείται τρίς. Στο Συνέδριο καταδικάζεται επειδή ομολογεί ότι είναι ο Χριστός και στη συνέχεια εμπαίζεται ποικιλοτρόπως.

Τη Μεγ. Πέμπτη τελείται ή Θεία Λειτουργία σ' ανάμνηση της πρώτης Λειτουργίας, ή όποια παραδόθηκε το εσπέρας της ημέρας αυτής από τον Κύριο στο Υπερώο της Ιερουσαλήμ. Τελείται λοιπόν ή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, διότι αυτή συνάπτεται σε Εσπερινό και γίνεται το πρωί της Μ. Πέμπτης αντί το εσπέρας, επειδή το απόγευμα θα γίνει ο Όρθρος της Μ. Παρασκευής.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας)

Την ήμερα αυτή επιτελούμε ανάμνηση των Παθών του Κυρίου, δηλ. των εμπτυσμών, των ραπισμάτων, των ύβρεων κ.λπ. και κυρίως της σταυρώσεως και του φρικτού θανάτου Του. Επίσης την ομολογία του Ληστού πού έκανε στο σταυρό, ότι ό Κύριος είναι Βασιλεύς ουράνιος και την παράκλησή του να τον θυμηθεί στη Βασιλεία Του.

Είναι ή ήμερα της άκρας ταπεινώσεως και της υπέρτατης θυσίας, διότι δέσμιος ο Χριστός ανακρίνεται ως κακούργος όλη τη νύκτα μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, καταδικάζεται ο Αθώος και κατά την έκτη ώρα (δηλ. κατά τη 12η μεσημβρινή), ανάμεσα σε δύο ληστές σταυρώνεται. Την ενάτη ώρα (3 το μεσημέρι), αφού εφώναξε το «Τετέλεσται», εκπνέει «ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ακολουθεί ή άποκαθήλωση καί ή ταφή πρίν τη δύση του ηλίου «εν καινώ μνημείω».

Σήμερα διαβάζονται οί δώδεκα σχετικές με το Πάθος του Κυρίου περικοπές, από τις περιγραφές των τεσσάρων Ευαγγελιστών (τα λεγόμενα δώδεκα Ευαγγέλια). Μεταξύ πέμπτου και έκτου Ευαγγελίου, λιτανεύεται εντός του Ναού ό Εσταυρωμένος και τοποθετείται στο μέσο για προσκύνηση.

Το πρωί της Παρασκευής διαβάζονται οι «Μεγάλες Ώρες» Α', Γ', ΣΤ' και Θ' (λέγονται μεγάλες λόγω διαρκείας και διότι αναφέρονται σε μεγάλα γεγονότα). Αμέσως μετά τις Ώρες ακολουθεί ό Μεγάλος Εσπερινός στον οποίο διαβάζεται Ευαγγέλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται ή Άποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Μετά από λίγο τοποθετείται επάνω στο ιερό Κουβούκλιο, (αυτό πού μοιάζει με κενοτάφιο), ένα ύφασμα, πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισμένος ή κεντημένος ο Κύριος ως νεκρός αυτό το ύφασμα λέγεται «Επιτάφιος».

Όλα αυτά, αναγνώσματα, ψαλμωδίες και λοιπά τελούμενα, δεν αποτελούν μία ανάμνηση ή ένα θέατρο. Όχι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο: Είναι μία πραγματική παρουσία όλων αυτών των γεγονότων μία μεταφορά του παρελθόντος στο παρόν και αντιστρόφως, του παρόντος στο παρελθόν. Είναι ένα Μυστήριο αναβιώνει τα γεγονότα για τον καθένα μας, ώστε να τα ζήσουμε προσωπικά...

Οι Ιερείς σήμερα δε λειτουργούν τη Θυσία, τη Θεία Λειτουργία, διότι έχει τελεστεί από τον Μέγα Αρχιερέα επάνω στο Σταυρό με τη Σταύρωσή Του. Και ή Εκκλησία αναβιώνει τη θυσία του Κυρίου και είναι σαν να ζει όλη την ήμερα της Μεγ. Παρασκευής τη Λειτουργία αυτή.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

(Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας)

Το Μ. Σάββατο επιτελούμε ανάμνηση της ταφής του Σώματος του Χριστού, από το οποίο δε χωρίστηκε ή Θεότητα Του και της καθόδου της Ψυχής Του στον Άδη, ενωμένη και αύτη με την παντοδύναμη Θεότητα Του. Εκεί ένίκησε τον Άδη και ελευθέρωσε τις κρατημένες σ' αυτόν ψυχές (όσες, φυσικά, έπίστευσαν).

Σήμερα, Σάββατο, ό Κύριος αναπαύεται, όπως ο Θεός αναπαύθηκε μετά τη Δημιουργία των έξι ήμερων, «τη ήμερα τη εβδόμη». Το Σάββατο αυτό του Νόμου και της Δημιουργίας προετύπωνε το Σάββατο του Κυρίου: Την ανάπαυση Του στον τάφο. «Ύπνοί ή Ζωή», (γι' αυτό κάθε Σάββατο θυμούμεθα τους κεκοιμημένους και τελούμε Μνημόσυνα).

Την τρίτη ήμερα ενώθηκε πάλι ή Ψυχή με το Σώμα και ανέστη ο Κύριος έκ νεκρών50.

Κατ' αυτό τον τρόπο, ή Ψυχή του Κυρίου νίκησε τον Άδη και το Σώμα νίκησε το θάνατο, επειδή ήταν ενωμένα με τη Θεότητα Του.

Στην Ακολουθία της βραδιάς ψάλλονται σε τρεις στάσεις και τα λεγόμενα «Εγκώμια» - μικρά και πολύ αγαπητά τροπάρια αγνώστου ποιητή. Πιθανόν να είναι συνθέσεις, του ιε' αιώνα. Μετά τη Δοξολογία γίνεται έξοδος και περιφορά του «Επιταφίου» με το ιερό Κουβούκλιο.

Το Μ. Σάββατο πρωί γίνεται ό Εσπερινός του απογεύματος, δηλ. του Πάσχα, μαζί με τη Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. Έχει αναστάσιμο χαρακτήρα και ο λαός την ονομάζει «πρώτη Ανάσταση». Είναι πάρα πολύ ωραία ακολουθία, λόγω της κοσμοσωτηρίου εορτής του ΠΑΣΧΑ, με

50. Ή τριήμερη ταφή του Κυρίου εξηγείται ως έξης: Πρώτη ήμερα, ή Παρασκευή από 3 μ.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου. Δεύτερη ήμερα, το Σάββατο, ολόκληρο 24ωρο. Τρίτη ήμερα, από τη δύση του ηλίου του Σαββάτου μέχρι περίπου τα μεσάνυκτα της Κυριακής.

ωραιότατα τροπάρια. Να ένα στιχηρό ίδιόμελο του Εσπερινού:

«Σήμερον ό αδης στενών βοά

Συνέφερέ μοι

ει τον έκ Μαρίας γεννηθέντα

μη ύπεδεξάμην

έλθών γαρ έπ' έμέ,

το κράτος μου έλυσε

πύλας χαλκάς συνέτριψε

ψυχάς ας κατείχον το πρίν,

Θεός ων άνέστησε

Δόξα, Κύριε, τω Σταυρω σου

καί τη αναστάσει σου». Καί ό προεόρτιος παιάνας χαράς:

«Ανάστα ό Θεός

κρίνον την γήν

ότι συ κατακληρονομήσεις

εν πασι τοις εθνεσι».

25η Μαρτίου: Αλήθειες και μύθοι..

25η Μαρτίου: Αλήθειες και μύθοι..

25 Μαρ 2010

25η Μαρτίου 1821

    Η 25η Μαρτίου είναι εθνική εορτή, καθώς είχε οριστεί με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα στις 15 Μαρτίου του 1838 ως επέτειος της έναρξης της Επανάστασης, μάλλον με την έννοια της συμπύκνωσης στην ημέρα αυτή των επαναστατικών γεγονότων των ημερών.

       Την ημέρα αυτή όλοι θα ανατρέχουμε στο παρελθόν για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωϊκούς προγόνους μας , οι οποίοι μέσα στο βαρύ κλίμα της σκλαβιάς διατήρησαν άσβεστη δια μέσου των αιώνων τη φλόγα του πατριωτισμού και του αγώνα εναντίον της μακραίωνης σκλαβιάς.
      Για το τι έγινε εκείνες τις ημέρες υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την παράδοση στις 25 Μαρτίου του 1821, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε μία ελληνική σημαία και κήρυξε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Όμως, η Ελληνική Επανάσταση είχε ήδη ξεκινήσει στις 21 Φεβρουαρίου από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Ιάσιο.
     Ο ίδιος ο Γερμανός δεν αναφέρει απολύτως τίποτα σχετικό στα απομνημονεύματά του, για την ημέρα εκείνη, αλλά αντιθέτως ότι δε βρισκόταν στη Λαύρα. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός άφησε ανολοκλήρωτα απομνημονεύματα δεν μας αφήνει να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
        Οι περισσότεροι ιστορικοί, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ήταν της άποψης που αναφέρεται στα απομνημονεύματα του Παλαιού Πατρών Γερμανού, δηλαδή, "οι δε συγκεντρωθέντες αποφάσισαν να μην δώσουν αιτίαν τινά, αλλά ως φοβισμένοι να παραμερίσωσι εις ασφαλή μέρη". Άλλοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο πυρήνας της όλης ιστορίας διασώζει κάποια ιστορική αλήθεια, βασιζόμενοι σε προσωπικά αρχεία αγωνιστών και ιεραρχών του 1821, που ισχυρίζονται ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός τέλεσε δοξολογία στις 17 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα, ύψωσε το λάβαρο και όρκισε ορισμένους κοτζαμπάσηδες και επισκόπους του Μωριά, που βρίσκονταν εκεί για τον εορτασμό του Αγίου Αλεξίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συγκεντρωμένοι έφυγαν από την Αγία Λαύρα έχοντας γνώση της επικείμενης έναρξης επανάστασης.20 Μαρ 2010

32ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ

         Το σαββατοκύριακο η ΑΟΛΑΠ με συνδιοργανωτή   την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και  την υποστήριξη του Οργανισμού Κέντρων Άθλησης Δήμου Πύργου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Δήμου Φολόης, διοργανώνει το 32ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ στο νομό μας.
         Ο Αγώνας είναι ο πρώτος γύρος του 46ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ και προσμετρά στο Κύπελλο Χωμάτινων Ραλλυ. Το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκκίνηση του αγώνα στις 20:30 στην Κεντρική Πλατεία του Πύργου  και την Κυριακή 21 Μαρτίου ο αγώνας θα εκκινήσει στις 9:00 και θα τερματίσει στον Πύργο στις 15:40.
         Το Ολυμπιακό Ράλλυ, κατά γενική ομολογία είναι ένας πολύ καλός αγώνα, με σωστή σχεδίαση και βασικότερο πρωταγωνιστή τις χιλιάδες φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού  της Ηλείας και  όχι  μόνο.        
       Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες να έχουν  ένα κάλο αγώνα, στους θεατές να επιλέγουν τα σωστά σημεία  για να απολαύσουν το  θέαμα  και στους  φίλους του αθλήματος από την Πηνεία, που  ξέρω  ότι  είναι  πάρα πολλοί, να απολαύσουν το  θέαμα με την  ελπίδα ότι του χρόνου οι διοργανωτές θα σχεδιάσουν και καμία ειδική διαδρομή στην Πηνεία.

18 Μαρ 2010

ΤΕΙ Αμαλιάδας «Παιδεία, χωρίς Μπαλώματα».

      Ανάστατοι οι  φοιτητές του ΤΕΙ Αμαλιάδας μετά από την δήλωση στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»,  του προέδρου του ΤΕΙ Πατρών κ. Σωκράτη Καπλάνη, για επικείμενο κλείσιμο στο τέλος Μαρτίου των παραρτημάτων ΤΕΙ Πύργου, Αμαλιάδας  αφού τέλη του μήνα  λήγουν οι συμβάσεις διοικητικού προσωπικού και δεν θα υπάρχει διοικητική υποστήριξη.
        Χθες το πρωί οι  φοιτητές έκλεισαν το ΤΕΙ και έκαναν πορεία στους δρόμους της Αμαλιάδας  με προορισμό το Δημαρχείο και βασικά αιτήματα  α) Μεταφορά στο νέο κτίριο,  β) εξασφάλιση μόνιμου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού
      Τα αιτήματά τους τα έθεσαν υπόψη  των αντιδημάρχων  Αμαλιάδας, λαμβάνοντας την διαβεβαίωση ότι έχουν τη στήριξη του δήμου και ότι τέλη Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί στο νέο κτίριο των ΤΕΙ η  διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, κατά συνέπεια τούτου εντός του καλοκαιριού θα γίνει  η μεταφορά.

11 Μαρ 2010

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

           ΤΙΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΜΕΡΕΣ  ΠΟΛΛΟΙ  ΠΗΝΕΙΩΤΕΣ  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  ΤΟ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ  ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ: «ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΗΝΕΙΩΤΗ, Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΦΕΡΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 6 ΜΜ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΑ 16, ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΟΡΕΙΝΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ. ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΠΗΝΕΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ.»
             ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΥΡΑ, Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΔΗΜΟ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ, ΘΑ ΠΑΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ.

2 Μαρ 2010

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο φύλλο 144, δεύτερο τεύχος, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προχώρησε στην κατάργηση εφτά Αστυνομικών Σταθμών στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, καταργούνται οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εφύρας, Χαβαρίου, Τραγανού, Καλλιθέας, Κούμανι, Λάλα και Γούμερου.

Χθες δόθηκαν οι εντολές για την διακοπή της ηλεκτροδότησης των συγκεκριμένων Αστυνομικών Σταθμών, αλλά και για την μεταφορά του εξοπλισμού που υπάρχει εκεί.

1 Μαρ 2010

ΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΥΡΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΥΣ, ΟΤΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ή Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ.