18 Μαΐ 2012

Επιχορηγήσεις για αντικατάσταση κυψελών και νομαδική μελισσοκομία


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε υπουργική Απόφαση του ΥπΑΑΤ με θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Αντικατάσταση κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012». Σύμφωνα με την ΥΑ ορίζεται επιχορήγηση ύψους 3.843.000 ευρώ και για τις δύο δράσεις.
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση κυψελών» θα δοθεί το ποσό του 1.240.000 ευρώ ενώ για την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», το ποσό των 2.603.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

2 Μαΐ 2012

Ποιοι συνταξιούχοι εξαιρούνται από τις μειώσεις στις συντάξεις

  Οι κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις μειώσεις των συντάξεων, διευκρινίζονται σε επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
   Με το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 του μεσοπρόθεσμου σχεδίου 2112-2015 μειώνεται:
  α) κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών (παρ.1) και
  β) κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, εκτός από ορισμένες κατηγορίες όπως οι συνταξιούχοι αναπηρίας.
   Με το Ν. 4038/2012 εξαιρέθηκαν από τη