18 Μαΐ 2012

Επιχορηγήσεις για αντικατάσταση κυψελών και νομαδική μελισσοκομία


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε υπουργική Απόφαση του ΥπΑΑΤ με θέμα «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Αντικατάσταση κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012». Σύμφωνα με την ΥΑ ορίζεται επιχορήγηση ύψους 3.843.000 ευρώ και για τις δύο δράσεις.
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση κυψελών» θα δοθεί το ποσό του 1.240.000 ευρώ ενώ για την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», το ποσό των 2.603.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Όσον αφορά την «Αντικατάσταση κυψελών» δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον αυτά πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/ και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ενώ για την «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» δικαιούχοι της δράσης είναι:
α) οι «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1α του Ν. 3874/2010 και
β) οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,
  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Αντικατάστασης κυψελών

Για τις ανάγκες εφαρμογής της«Αντικατάστασης κυψελών», ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης αποτελούμενων σωρευτικά από:
  • εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή ή σταθερή βάση,
  • καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
  • τα αντίστοιχα πλαίσια,
  • συνδετήρες για το καπάκι και
  • συνδετήρες για την κινητή βάση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου