29 Φεβ 2012

Προτείνεται ο υποβιβασμός του Δημοτικού Σχολείου Εφύρας από 4/θ σε 3/θ

    Συγχώνευση οκτώ Δημοτικών Σχολείων σε τέσσερα, την προαγωγή επτά Δημοτικών και ενός Νηπιαγωγείου, τον υποβιβασμό οκτώ Δημοτικών και ενός Νηπιαγωγείου και την κατάργηση 5 Νηπιαγωγείων που ήσαν σε αναστολή λειτουργίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η προσωρινή πρόταση που έχει υποβάλει προς τους δήμους της Ηλείας η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, προκειμένου να τη μελετήσουν και να γνωμοδοτήσουν επ? αυτής στην Διεύθυνση, έχοντας λάβει σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου. Από την άλλη πλευρά, η
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει καν υποβάλλει αίτηση για μεταβολές.

   Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο του στις αρχές Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από την εκπαιδευτικών νομοθεσία μεταβολών (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13, με στόχο ? όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε στην εγκύκλιο - την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, κάλεσε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους και να υποβάλλουν τις προτάσεις αυτές στα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια. Αυτά με τη σειρά τους θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και να στείλουν τις αποφάσεις τους στους διευθυντές, προκειμένου οι τελευταίοι με τη σειρά τους να τις διαβιβάσουν στο υπουργείο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου για να μπορέσουν και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο υπουργείο μέχρι στις 2 Μαρτίου.

Η πρόταση της Πρωτοβάθμιας

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Ζωή Βουρλούμη και οι συνεργάτες της, βάσει των οδηγιών και κριτηρίων που έθετε στην εγκύκλιο του το υπουργείο Παιδείας, κατάρτισε μια πρόταση, την οποία έχει υποβάλει σε όλους τους δήμους που αφορούν τα σχολεία τους, ζητώντας την γνωμοδότησή τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλώντας στην εφημ. «Πατρίς» μάλιστα, εξήγησε πως η πρόταση δεν είναι οριστική, θα διαμορφωθεί βάσει και των αποφάσεων των δήμων και μετά θα τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Διευθυντού Εκπαίδευσης, ο οποίος θα έχει και τον τελικό λόγο για τις όποιες μεταβολές χρειαστεί να γίνουν.

Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Προτείνεται η προαγωγή του 3ου Δημ. Σχολείου Γαστούνης από 6θέσιο σε 7θέσιο, του 1ου Δημ. Σχολείου Λεχαινών από 9/θ σε 10/θ, του Δημ. Σχολείου Μανολάδας από 5/θ σε 6/θ, του 11ου Δημ. Σχολείου Πύργου από 7/θ σε 8/θ, του 5ου Δημ. Σχολείου Πύργου από 8/θ σε 9/θ και του Δημ. Σχολείου Αλποχωρίου από 1/θ σε 2/θ επειδή παρουσιάζουν σταθερή αύξηση του αριθμού μαθητών, καθώς και του Δημ. Σχολείου Καλλιθέας από 2/θ σε 3/θ λόγω της προτεινόμενης συγχώνευσης με το Δημ. Σχολείο Πλατιάνας.

Στα Νηπιαγωγεία, προτείνεται μόνο η προαγωγή του 1/θ Νηπιαγωγείου Σιμόπουλου σε 2/θ, λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών.

Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων

Τα οκτώ σχολεία που προτείνεται να συγχωνευτούν σε τέσσερα, είναι το 2/θ Δημ. Σχολείο Αγίας Μαύρας και το 12/θ Δημ. Σχολείο Τραγανού, με έδρα το 12/θ Δημ. Σχολείο Τραγανού, το 3/θ Δημ. Σχολείο Κουρτεσίου και το 10/θ 2ο Δημ. Σχολείο Λεχαινών με έδρα το 10/θ 2ο Δημ. Σχολείο Λεχαινών, το 1/θ Δημ. Σχολείο Πλατιάνας με το 2/θ Δημ. Σχολείο Καλλιθέας με έδρα το 2/θ Δημ. Σχολείο Καλλιθέας και τέλος το 3/θ Δημ. Σχολείο Πέρσαινας με το 4/θ Δημ. Σχολείο Κούμανη με έδρα το 4/θ Δημ. Σχολείο Κούμανη.

Για τα Νηπιαγωγεία δεν υπάρχει πρόταση συγχώνευσης.

Υποβιβασμοί Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Προτείνεται ο υποβιβασμός των Δημοτικών Σχολείων Αυγείου από 5/θ σε 3/θ, Γερακίου από 3/θ σε 2/θ, Εφύρας από 4/θ σε 3/θ, Περιστερίου από 3/θ σε 2/θ, Λεύκης από 3/θ σε 2/θ, Νεμούτας από 3/θ σε 2/θ, Αμπελώνα 2/θ σε 1/θ και Ελαιώνα από 3/θ σε 2/θ, λόγω συνεχής μείωσης του αριθμού των φοιτούντων μαθητών.

Στα Νηπιαγωγεία, προτείνεται μόνο ο υποβιβασμός του 2/θ 12ου Νηπιαγωγείου Πύργου σε 1/θ, επίσης λόγω της συνεχούς μείωσης των φοιτούντων νηπίων.

Καταργήσεις Νηπιαγωγείων

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων παρά μόνο των 1θέσιων Νηπιαγωγείων Δαφνιώτισας, Ροδιάς, Πλατιάνας, Πέρσαινας και Αρβανίτη τα οποία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια ή λόγω έλλειψης νηπίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου