24 Απρ 2013

Δωρεάν εμβολιασμός ανασφάλιστων παιδιών απο το Νοσοκομείο Αμαλιάδος


  Σε πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών και εφήβων του Υπουργείου Υγείας, εντάσσεται το Νοσοκομείο Αμαλιάδας, προκειμένου να καλύψει όσα παιδιά της περιοχής δεν καλύπτονται για διάφορους λόγους από ασφαλιστικούς φορείς.
Η προμήθεια των εμβολίων θα γίνει από το Υπουργείο Υγείας για όλα τα παιδιά, που σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια θεωρούνται ανασφάλιστα, και η καταγραφή θα γίνεται στο γραφείο επισκεπτριών υγείας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας σε καθημερινή βάση, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνεται 3 με 6 το απόγευμα στο τηλέφωνο 2622025939, ενώ τους εμβολιασμούς θα κάνει το προσωπικό του παιδιατρικού τμήματος.
 Δικαιούχοι του προγράμματος:

-Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγω χρεών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα (ιδίως ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) και θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριο υγείας που έχει ακυρωθεί.
-Παιδιά των οποίων οι γονείς απώλεσαν την ασφαλιστικής τους κάλυψη (συνήθως ΙΚΑ), λόγω απόλυσης- ανεργίας και θα πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο υγείας που έχει ακυρωθεί.
-Παιδιά κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου (απορίας).
-Παιδιά των οποίων οι γονείς απώλεσαν την κάλυψη ασθενείας που τους παρείχε η Πρόνοια μέσω της υπαγωγής στο δημόσιο πρόγραμμα δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή απορρίφθηκε το αίτημά τους για έκδοση βιβλιαρίου απορίας. Στην προκειμένη περίπτωση θα προσκομίζεται το παλιό βιβλιάριο απορίας ή η απορριπτική απόφαση που εξέδωσε η κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του δήμου.
-Παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αίτημα για έκδοση ή ανανέωση του βιβλιαρίου απορίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση.
-Παιδιά που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ή διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου.
-Παιδιά κρατούμενα σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων.
-Παιδιά που διαμένουν στην χώρα, αλλά δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή διέθεταν αλλά έχει λήξει η ισχύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου