24 Νοε 2010

Είμαστε πίσω στους στόχους για βιοκαύσιμαΤην είσοδο και άλλων βιοκαυσίμων στις μεταφορές προετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ωστόσο, σε ημερίδα για τα βιοκαύσιμα, παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα έρευνας του ΙΟΒΕ αναφορικά με τα ανανεώσιμα καύσιμα στην Ελλάδα, ο ειδικός σύμβουλος του ιδρύματος, Ν. Σμιτ, υπογράμμισε ότι κανένας από τους εθνικούς στόχους απορρόφησης ανανεώσιμων καυσίμων δεν έχει επιτευχθεί, εξαιτίας κυρίως των επανειλημμένων καθυστερήσεων των ετήσιων αποφάσεων κατανομής που ξεπερνούν τους 16 μήνες κατά την περίοδο 2005-2009.
Επίσης ανέφερε ότι αρνητικά έχουν επιδράσει και οι μειωμένες απορροφήσεις από διυλιστήρια, καθώς και η έλλειψη ελέγχου ανάμιξης βιοντίζελ με εισαγόμενο diesel και τόνισε ότι για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρουσιάζει η αγορά ανανεώσιμων καυσίμων προτείνεται η εγκαθίδρυση ειδικού Παρατηρητηρίου βιοκαυσίμων. Ακόμα σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικού αποθέματος βιοντίζελ για την αντιμετώπιση μελλοντικών ελλείψεων.

Αυτά αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην ημερίδα με θέμα: «Ελληνικά Ανανεώσιμα Καύσιμα: προκλήσεις και ευκαιρίες. Με το βλέμμα στο μέλλον» που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βιοντίζελ Ελλάδος στο Μέγαρο Υπατία στην Αθήνα.
Ο ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ν. Νέρης, σημείωσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αύξησε σημαντικά το ποσοστό ανάμειξης του βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης, της διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Βελτίωσε τις διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας πρώτων υλών και παραγόμενου προϊόντος και αποκαθιστά δεσμούς συνεργασίας και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Σχεδιάζει τη μετάβαση από την εποχή της κατανομής στην εποχή της αειφορίας και των μειωμένων εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει την είσοδο και άλλων βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Τέλος, θέτει στους Έλληνες παραγωγούς νέους στόχους και προκλήσεις υπογραμμίζοντας την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια.

Ο πρόεδρος του ΣΒΙΒΕ κ. Οδ. Γαβρανίδης, εξέφρασε την ανάγκη για άμεση θέσπιση οραματικής πολιτικής για τη μείωση ρύπων στις μεταφορές. Ανέδειξε τις ευκαιρίες της αειφόρας ελληνικής γης και σημείωσε ότι τα 4.000.000 στρέμματα ακαλλιέργητης αγροτικής γης πρέπει να αξιοποιηθούν, ώστε η χώρα να μπορέσει να πετύχει τόσο τους ευρωπαϊκούς στόχους καιδεσμεύσεις αλλά και να επιτύχει την πλέον δυνατή ενεργειακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ κ. Ζ. Σαμαράς αναφέρθηκε στο μέλλον και τις προοπτικές των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές και επεσήμανε ότι στο μέλλον οι περισσότεροι κινητήρες ΙΧ οχημάτων θα μπορούν να λειτουργούν με αυτούσιο ανανεώσιμο καύσιμο. Αναφορικά με τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, σημείωσε ότι τεχνικά είναι δυνατόν να αποθηκεύεται βιοντίζελ για 2-3 μήνες.
Ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Σκαράκης τοποθετήθηκε υπέρ της εγχώριας πρώτης ύλης λέγοντας ότι η όποια εισαγωγή συντελεί στο φαινόμενο της εισαγόμενης ρύπανσης.
Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Μ. Σμύρης, μίλησε για τη σημασία της παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων στην αγροτική οικονομία, δηλώνοντας ότι για την ΠΑΣΕΓΕΣ, η ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων καυσίμων στη χώρα μας, έχει νόημα στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται εγχώριες πρώτες ύλες. Στο ίδιο μηκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του εκπρόσωπου των Αγροτών Ενεργειακών Καλλιεργειών κ. Α. Καραμπουγιούκα που χαρακτήρισε ως ''την μοναδική ίσως ηλιαχτίδα στην αγροτική οικονομία''.
Εκ μέρους της ΝΔ ο βουλευτής, Μ. Γιαννάκης, είπε ότι το ΥΠΕΚΑ πρέπει να επισπεύσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η Ελλάδα να μην παραμείνει στις τελευταίες θέσεις στις κατατάξεις απορρόφησης ανανεώσιμων καυσίμων.
Ανέδειξε την ανάγκη για άμεσους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων και δήλωσε ότι θα παραμείνει ενεργός υποστηρικτής για τη διασφάλιση του μέλλοντος και της εύρυθμης λειτουργίας του πλαισίου απορρόφησης ανανεώσιμων καυσίμων καθώς αποτελούν επιταγή και μονόδρομο.
Ο κ. Σωτήρης Φώλιας, Μέλος του Δ.Σ του ΣΒΙΒΕ, παρουσίασε τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στη χρήση των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι οι παγκόσμιοι κολοσσοί παραγωγής ενέργειας επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στα ανανεώσιμα καύσιμα, ενώ στην Ελλάδα ακόμα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε θεμελιώδη ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας. Επισήμανε ότι τα βιοκαύσιμα είναι το κυριότερο όπλο της Ελλάδας για να επιτύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους μείωσης εκπομπών CO2 (6 έως 10% το 2020) και εάν η χώρα μας προχωρήσει άμεσα σε αύξηση της ανάμειξης σε 9,5% ο ενδιάμεσος στόχος μείωσης εκπομπών CO2 κατά 2% για το έτος 2014 είναι εύκολα επιτεύξιμος.
πηγη: Newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου