10 Δεκ 2010

Σε τροχιά ολοκλήρωσης ο δρόμος Αμαλιάδας-Πηνείας - 111Δηλώσεις Νομάρχη Ηλείας Χαρ. Καφύρα για την αίτηση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση ΕΟ Δάφνη-111 ΕΟ στο τμήμα Παράκαμψη Δάφνης- Παράκαμψη Κεραμιδιάς" 7.215.000
Μετά την ανοικτή πρόσκληση στις 2/12/2010, της ΠΔΕ για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας» στην κατηγορία των ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ,η ΝΑ Ηλείας υπέβαλε εκ νέου
σήμερα αίτηση χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΔΑΦΝΗ - 111 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ» και δημόσια δαπάνη 7.215.000 ευρώ.
Από το παραπάνω ποσό τα 6.200.000 € αφορούν την κατασκευή του έργου ,τα 985.000 € την απόκτηση γης (απαλλοτριώσεις) και τα 30.000 € τη μεταφορά του δικτύου ΔΕΗ.
Το κύριο τμήμα της οδού από παράκαμψη Δάφνης μέχρι παράκαμψη Κεραμιδιάς είναι μήκους 4,6 χιλιομέτρων.
Περιλαμβάνονται επίσης δευτερεύοντα οδικά τμήματα όπως η Αποκατάσταση εισόδου στον οικισμό Δάφνη , η Οδός προς Κρυονέρι, η Οδός Κεραμιδιά – Δαφνιώτισσα και λοιπές Δημοτικές οδοί μήκους 1140μ περίπου.
Επίσης περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις (14) αγροτικών οδών που ασφαλτοστρώνονται στα πρώτα 20μ η κάθε μία.
Τέλος κατασκευάζονται πλήρεις ισόπεδοι κόμβοι στη Δάφνη ,στο Κρυονέρι και στο δρόμο Κεραμιδιάς Δαφνιώτισσας.
Επισημαίνουμε ,επίσης, ότι έγινε επικαιροποίηση της παραπάνω μελέτης ,όπως προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή νέα κτηματολόγια ,συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων ,οριστική μελέτη οδοποιίας, μελέτη κόμβων και γεωλογική μελέτη η δαπάνη των οποίων ανήλθε στα 200.000 €, που καταβλήθηκε από πιστώσεις της ΝΑ Ηλείας.
Τέλος ο δρόμος που κατασκευάζεται έχει άριστα γεωμετρικά χαρακτηριστικά με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 Km την ώρα ,το δε πλάτος του οδοστρώματος είναι 11,50μ.
 ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ - ΕΦΥΡΑ
Σήμερα επίσης δόθηκε στον Τύπο για δημοσίευση η περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας για τη βελτίωση του τμήματος από Κεραμιδιά προς Εφύρα. Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 1.000.000 € ,χρηματοδοτείται από το ΕΤΑΕΑ (Ταμείο Μολυβιάτη) και κατασκευάζεται ένα τμήμα μήκους 800μ περίπου σε περιοχή όπου δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις.
Η δημοπράτηση του έργου αυτού έγινε δυνατή διότι η παρούσα Νομαρχιακή αρχή από το 2007 ανέθεσε σε γραφείο μελετών την εκπόνηση πλήρων μελετών (Τοπογραφικά, οδοποιία, υδραυλικά και γεωλογικά) καθώς επίσης έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για όλο το τμήμα από παράκαμψη Κεραμιδιάς μέχρι παράκαμψη Εφύρας δηλαδή σε μήκος 4,2 Km.
Η δαπάνη όλων των παραπάνω μελετών ανήλθε στα 300.000 €, που καταβλήθηκε από πιστώσεις της ΝΑ Ηλείας.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ -ΔΑΦΝΗ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ -111 ΕΟ
Ο δρόμος αυτός, μήκους 39Km, είναι πρωτεύων Επαρχιακός και αποτελεί σημαντική συλλεκτήριο οδό που συνδέει την Εθνική οδό Πύργου –Πατρών με την Εθνική οδό Πάτρας –Τριπόλεως (111 ΕΟ).
Εξυπηρετεί τέσσερις (4) Καποδιστριακούς Δήμους (Λαμπείας, Λασιώνος, Πηνείας και Αμαλιάδος ) και αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη της περιοχής και την άρση της απομόνωσης των ορεινών περιοχών.
Όπως γνωρίζετε μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα τμήματα του δρόμου από Αμαλιάδα έως Δάφνη εκτός από την παράκαμψη Χαβαρίου ,μήκους 6,0 χιλιομέτρων περίπου.
Επίσης έχει κατασκευαστεί το τμήμα Εφύρα –Σιμόπουλο μαζί με τη νέα μεγάλη γέφυρα στον Πηνειακό Λάδωνα συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων.
 
πηγη http://iliapress.gr/eidiseis/929-se-troxia.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου