11 Φεβ 2011

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ –ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ -111

Στο έργο «Δρόμος Αμαλιάδα –Σιμόπουλο -111» ΕΟ ενός μεγάλου έργου για τον Νομό Ηλείας O δρόμος αυτός, μήκους 39Km, συνδέει την Εθνική οδό Πύργου –Πατρών με την Εθνική οδό Πάτρας –Τριπόλεως (111 ΕΟ).

Υποβάλαμε αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ το τμήμα «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ» 6.295.000 ευρώ και σε εξέλιξη είναι και η δημοπρασία για τη βελτίωση του τμήματος από Κεραμιδιά προς Εφύρα. προϋπολογισμού 1.000.000 € και
χρηματοδοτείται από το ΕΤΑΕΑ (Ταμείο Μολυβιάτη) και κατασκευάζεται ένα τμήμα μήκους 800μ περίπου σε περιοχή όπου δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα τμήματα του δρόμου από Αμαλιάδα έως Δάφνη εκτός από την παράκαμψη Χαβαρίου καθώς επίσης έχει κατασκευαστεί το τμήμα Εφύρα –Σιμόπουλο μαζί με τη νέα μεγάλη γέφυρα στον Πηνειακό Λάδωνα συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας σε σχετική προκήρυξη της Διαχειριστικής Αρχής είχε υποβάλει πρόταση να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2007 – 2013 το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη – 111 στο τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς. Η πρόταση απορρίφθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή γιατί δεν ήταν πλήρως τεκμηριωμένη η σκοπιμότητα του έργου, ενώ αυτή είναι δεδομένη καθόσον και το Νομαρχιακό Συμβούλιο το έχει χαρακτηρίσει ως έργο πρώτης προτεραιότητας όσον αφορά το δίκτυο επαρχιακής οδοποιίας.

Ξαναϋποβάλαμε την πρόταση, ωστόσο θα μπορούσε να έχει κερδηθεί πολύτιμος χρόνος με απ΄ ευθείας συνεννόηση των υπηρεσιών για συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων.

Το τμήμα Κεραμιδιά - Εφύρα έχει δημοπρατηθεί το έργο αυτό και είναι προϋπολογισμού 1.000.000 € ,χρηματοδοτείται από το ΕΤΑΕΑ (Ταμείο Μολυβιάτη) και κατασκευάζεται ένα τμήμα μήκους 800μ περίπου σε περιοχή όπου δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις και απαιτούνται για την ολοκλήρωση του 4.000.000 €.

Τα έργα έχουν πλήρη ωριμότητα.

Τα τμήματα του δρόμου που δεν έχουν κατασκευαστεί είναι τα παρακάτω:

Α. Παράκαμψη Χαβαρίου

Το τμήμα αυτό, μήκους 3.5 Km, έχει πλήρη ωριμότητα (τοπογραφικά οδοποιία, περιβαλλοντική αδειοδότηση). Εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις προεκτιμημένης δαπάνης 500.000€. Το κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 € περίπου.

Β. Παράκαμψη Σιμόπουλου – 111Ε.Ο.

Το τμήμα αυτό μήκους , 12.000 μέτρων, έχει πλήρη ωριμότητα (τοπογραφικά, οδοποιία, περιβαλλοντική αδειοδότηση). Απαιτούνται απαλλοτριώσεις προεκτιμημένης δαπάνης 1.000.000 €. Το κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 € περίπου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου